Nieuwe wet werkbakken – Alleen nog bij hoge uitzondering

Per 1 juli 2020 is een nieuwe wet ingetreden omtrent het gebruik van werkbakken. Aanpassingen in het Arbeidsomstandighedenbesluit maken het alleen nog mogelijk om bij hoge uitzondering met deze werkbakken te werken, die vanuit een (mobiele) kraan worden gehesen.

Toch is de Vereniging Verticaal Transport en Bouwend Nederland zijn nog in gesprek met het ministerie SWZ over dit besluit. Echter, is dit besluit al vanaf 1 juli 2020 definitief gemaakt. De wet werkbakken heeft dus per direct effect.

Aanscherping arbeidsomstandighedenbesluit

Het is niet toegestaan om personen te vervoeren met een hijskraan. Deze machines zijn, volgens de wet, bestemd voor goederenvervoer. Zij zijn niet uitgerust met de veiligheidsvoorzieningen die benodigd zijn om personen te vervoeren, zoals bedoeld in de EU-richtlijn 2006/42EG, waarmee de machines zijn bestemd en ingericht voor personenvervoer.

Voor het gebruik van werkbakken kan een uitzondering worden gemaakt voor incidentele of kortdurende werkzaamheden. Echter, zijn de regels zodanig aangescherpt dat dit hoge uitzonderingen zijn. Zo is er veel meer voorbereiding vereist. Op overtreding staat een hoge boete.

  • Inzet van werkbakken en –platformen zijn vanaf 1 juli 2020 niet meer toegestaan tenzij de werkzaamheden op met geen ander middel uitgevoerd kunnen worden.
  • Het inzetten van een werkbak of platform is alleen inzetbaar wanneer het windstil is.
  • De noodzaak om met een werkbak of –platform te werken dient te worden opgenomen in een schriftelijk werkplan.
  • Dit plan moet beoordeeld worden door een gecertificeerde hoger veiligheidskundige.
  • Het plan dient minimaal 2 dagen van te voren gereed te zijn. Aangezien de aanmelding van de werkzaamheden bij SWZ uiterlijk 2 dagen voor aanvang plaats moet vinden.
  • Het verzorgen van een plan, het verkrijgen van goedkeuring en de aanmelding is de taak van de opdrachtgever.
  • Overtreding van de regels komt de opdrachtgevers van de leverancier op hoge boetes te staan.

Verantwoordelijkheid ligt bij besteller

De verantwoordelijkheid ligt bij de opdrachtgever. Het is daarom nodig om op tijd actie te ondernemen. Heeft u vragen hierover? Dan helpen we u graag verder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *