Stikstof Problematiek

De bouwsector: Gaat het stikken door de stikstof?

Het stikstofprobleem, al enkele dagen een probleem wat hoog op de politieke agenda staat. Hoe komt het dat het zo plotseling een probleem vormt? Wat voor gevolgen gaat stikstof brengen voor Nederland en de sectoren?

Wat is stikstof? Stikstof is een gas dat je niet kan ruiken, niet kan proeven of zien. De naam “stikstof” is genoemd doordat ieder levend wezen dat enkel moet leven op deze stof stikt. Wist je dat de lucht voor ongeveer 80% uit stikstof bestaat? Hoe kunnen wij dan overleven? Doordat het overige 20% ‘zuur- en waterstoffen bevat.

Sinds het bestaan van de aarde zijn we dus bekend met stikstof. Waarom is het nú een probleem? Stikstof is voor de natuur finest bij een reactieve vorm. Het bevordert de groei van planten, in sommige gevallen zo snel, dat andere planten kan verdrukken die juist groeien onder minder ‘voedselrijke’ omstandigheden. Laten deze planten juist de planten zijn waar de Nederlandse fauna het meest aan heeft. Het is aannemelijk dat bij een voortzetting van het stikstofprobleem, bepaalde insecten of dieren niet meer in Nederland kunnen leven.

Mens en dier stikken door eigen toedoen?

Binnen het stikstofproblematiek speelt het handelen van de mens een grote rol. Een bekend fenomeen is de verbranding van fossiele brandstoffen. Auto`s, de industrie en de landbouw blazen allemaal stikstof de lucht in. Waarom is het effect in Nederland zo groot? Ons land is dichtbevolkt. Op een klein stuk land hebben we, in verhouding met andere landen, veel verkeer en intensieve landbouwsector.

Nederland moet ademen, maar hoe?

Hier zit het probleem. De oplossingen die momenteel worden opgedragen hebben op korte termijn een positieve werking. Echter, op lange termijn zal Nederland weer terugvallen in het stikstofprobleem.

Hoewel in het verleden is afgesproken de uitstoot van stikstof terug te dringen, blijkt de wens en uitvoering ver uit elkaar te liggen. Veel huidige projecten moeten in de toekomst de stikstof reduceren. Helaas is de achterliggende gedachte, volgens de Raad van State, in strijd met de Europese regelgeving. Verbouwingen, zoals nieuwe snelwegen of woonwijken, mogen alleen nog worden voortgezet wanneer het duidelijk is in hoeverre de stikstof gereduceerd wordt.

Voor veel ‘lopende’ projecten zijn momenteel stilgelegd. Een tikkende tijdbom is aan het aftellen tot de uitspraak van de Raad van State. Wat gaat er gebeuren met alle projecten? Nieuwe ontwikkelingen en innovaties dien voortgezet te worden, maar worden tegengehouden door deze problematiek. Nederland staat op slot en houdt zijn adem in.

Korte termijn oplossingen

Op dit moment zijn de eerste bevindingen kenbaar gemaakt. De maximum snelheid moet omlaag en verouderde landbouwbedrijven moeten opgekocht worden om nieuwe innovaties te stimuleren. Tevens moeten de industrie en de bouw meewerken en de reductie van stikstof. De vraag is: hoe en in hoeverre dit mogelijk is.

Op dit moment zijn de eerste bevindingen kenbaar gemaakt. De maximum snelheid moet omlaag en verouderde landbouwbedrijven moeten opgekocht worden om nieuwe innovaties te stimuleren. Tevens moeten de industrie en de bouw meewerken en de reductie van stikstof. De vraag is: hoe en in hoeverre dit mogelijk is.

Op dit moment zijn de eerste bevindingen kenbaar gemaakt. De maximum snelheid moet omlaag en verouderde landbouwbedrijven moeten opgekocht worden om nieuwe innovaties te stimuleren. Tevens moeten de industrie en de bouw meewerken en de reductie van stikstof. De vraag is: hoe en in hoeverre dit mogelijk is.

Oftewel: Het stikstofproblematiek zal nog even aanblijven. Wat de effecten zullen zijn op lange termijn is nog de vraag. Een ding is zeker, impactvolle veranderingen zitten er aan te komen. Lees hier meer hoe wij duurzaam ondernemen. Meer achtergrond informatie? Lees hier meer!

This Post Has One Comment

  1. Gregggaw

    Интересно!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Call Now Button